cosmos
ICBS

Ειδήσεις, νέα για Αγροτικά

Λιγότερα χρήματα για τον αγρότη, περισσότερες οι υποχρεώσεις του

Με τη νεα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

Λιγότερα χρήματα για τον αγρότη, περισσότερες οι υποχρεώσεις του
16.07.2019 | 19:34
Όλυμπος - Αρωνία
Ηρακλής - Expo
ΚΤΕΛ Μαγνησίας E-Ticket
VIOLAR SA - ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥ

Στα κόστη που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και η περαιτέρω ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, επικέντρωσε την παρέμβασή του κατά την πρώτη παρουσία του στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης.
Μίλησε επί της ουσιάς για την αντίφαση με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο ευρωπαίος αγρότης, καθώς καλείται να κάνει πολύ περισσότερα για το κλίμα και το περιβάλλον, με όλο και λιγότερους οικονομικούς πόρους.

Πιάνοντας από την αρχή το νήμα της διαπραγμάτευσης στις Βρυξέλλες, ο κ. Βορίδης μίλησε σε γλώσσα ευρωπαϊκή, αναδεικνύοντας μεθοδικά τα επιχειρήματα με τα οποία επιχειρεί να διασώσει τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ και ο ευρωπαίος επίτροπος Φιλ Χόγκαν.

Σ´ αυτό το πνεύμα ο κ. Βορίδης έκανε λόγο για απλούστευση κάποιων στοιχείων της ενισχυμένης αιρεσιμότητας στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και για δυνατότητα των κρατών - μελών να εφαρμόζουν προαιρετικά κάποια οικολογικά προγράμματα με βάση τις ανάγκες τους.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του υπουργείου για τις παρεμβάσεις Βορίδη στο Συμβούλιο έχει ως ακολούθως:

Στην τακτική σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ παρέστη, τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, Κώστα Σκρέκα και τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπο Κασίμη.

Στο Συμβούλιο συνεχίστηκαν οι συζητήσεις επί των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τη μελλοντική ΚΑΠ, με θέμα τις περιβαλλοντικές και κλιματικές πτυχές της. Στα βασικά σημεία παρέμβασής του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις πρέπει να έχουν ως επίκεντρο τον ευρωπαίο αγρότη, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος ολοένα και πιο συχνά με αντίξοες καιρικές συνθήκες και καλείται να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ενώ ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ μειώνεται. Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι, προκειμένου να έχει επιτυχία η εφαρμογή της ΚΑΠ μετά το 2020, θα πρέπει αφενός να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι και αφετέρου να υπάρξει επαρκής ευελιξία στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των πόρων αυτών.

Όσον αφορά στους περιβαλλοντικούς στόχους της ΚΑΠ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέφρασε την πεποίθησή του ότι τα υπάρχοντα περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα της αγροτικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη αιρεσιμότητα και τα οικολογικά προγράμματα του πρώτου πυλώνα που προτείνονται για τη μελλοντική ΚΑΠ, θα μπορέσουν να φέρουν τα καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε.

«Προϋπόθεση για αυτό», τόνισε, «αποτελεί η απλούστευση κάποιων στοιχείων της ενισχυμένης αιρεσιμότητας, καθώς και η αποφυγή των επικαλύψεων στα μέτρα που θα εφαρμόζονται, ενώ στήριξε και την προαιρετική εφαρμογή των οικολογικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους».

Ο κ. Βορίδης επανέλαβε την ελληνική θέση για εξαίρεση των μικροκαλλιεργητών από τους ελέγχους της αιρεσιμότητας, ώστε να υπάρξει ουσιαστική απλούστευση στην εφαρμογή της πολιτικής μας, αλλά και ως μέτρο στήριξης των μικρών εκμεταλλεύσεων που έχουν πολύ βασικό ρόλο στην τοπική αγροτική οικονομία και το περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση πρότεινε, επίσης, τη διατήρηση του 10% των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τα οπωροκηπευτικά ως ελάχιστη δαπάνη για το περιβάλλον και το κλίμα, όπως επίσης και τη συμπερίληψη των περιοχών με φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς στο υποχρεωτικό 30% των δαπανών του ΕΓΤΑΑ για περιβαλλοντικούς στόχους.

Το Συμβούλιο είχε, επίσης, την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με την Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη ζάχαρη. Ο κ. Βορίδης συμμερίστηκε τους προβληματισμούς για τη δύσκολη κατάσταση στον τομέα της ζάχαρης κατά τη μετάβαση του τομέα σε μια ισορροπία βασισμένη στους νόμους της ελεύθερης αγοράς και συμφώνησε για την ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης, ώστε να υπάρξουν παρεμβάσεις των μέτρων της ΚΟΑ όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Και στον τομέα του ρυζιού, από ελληνικής πλευράς τονίστηκε τη σημασία της ορυζο-καλλιέργειας για την Ελλάδα, για παραγωγούς και ορυζόμυλους, συμφωνώντας με την Ιταλία ότι είναι απαραίτητη η προσεκτική εξέταση των συνθηκών της αγοράς ρυζιού, εξαιτίας αυξημένων εισαγωγών από χώρες όπως η Καμπότζη και η Μυανμάρ και επισημαίνοντας ότι χρειάζεται γενικότερη πρόνοια κατά τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Αναφορικά με κτηνιατρικά θέματα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνώρισε τις σημαντικές προσπάθειες για τον έλεγχο του νοσήματος της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ανέφερε ότι οι ελληνικές προσπάθειες επικεντρώνονται σε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, του κλάδου και των αρμοδίων φορέων, και στην εγκαθίδρυση ενός αποδοτικού συστήματος επικοινωνίας και συντονισμού ενεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Επιπλέον, το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου, με στόχο τις πιο βιώσιμες πρακτικές φυτοπροστασίες στην Ένωση. Ο κ. Βορίδης ενημέρωσε για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην Ελλάδα μέσα από το εθνικό σχέδιο δράσης, που εστιάζει στη μείωση του χρόνου αξιολόγησης και καθορίζει σαφώς τις προϋποθέσεις για την έγκριση προϊόντων χαμηλού κινδύνου με όρους διαφάνειας. Προκειμένου δε να μην χάνονται ασφαλείς χρήσεις, ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να αποδίδεται ο χαρακτηρισμός «χαμηλού κινδύνου» στην εκάστοτε χρήση ενός φυτοπροστατευτικού και όχι στο φυτοπροστατευτικό αυτό καθ’ εαυτό, όταν ικανοποιούνται τα σχετικά κριτήρια.

Παράλληλα, το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με τα αποτελέσματα της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της ΕΕ με τις χώρες MERCOSUR, μια συμφωνία με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, όπως σημείωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μάκης Βορίδης. Ωστόσο, σημείωσε την ανάγκη για την εκπόνηση μιας μελέτης της σωρευτικής επίδρασης των παραχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο των συμφωνιών με τρίτες χώρες και κάλεσε την Επιτροπή για άμεση θέσπιση του ταμείου για την αντιμετώπιση των διαταραχών στην αγορά με απλουστευμένους και διαφανείς όρους, ώστε να θωρακιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η ευρωπαϊκή γεωργία από τις επιδράσεις των εμπορικών συμφωνιών και τη ρευστότητα της αγοράς.Αν το άρθρο μας σας άρεσε, πατήστε

Παρακαλούμε, κάντε

Άλλες ειδήσεις για Αγροτικά

Δημοφιλή Βίντεο

Fashion City Outlet
Γίνε μέλος στη σελίδα μας στο facebook Ακολούθησε μας στο Twitter
Thema - Scavolini
Μικρές Αγγελίες
Νέος Αγών
ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 96FM
ΠΟΕΚΑ
Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας
Facebook Twitter Youtube Rss Feed
  ^