Ειδήσεις, νέα για Λάρισα

SOS από το Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας στο Βορίδη για την ερημοποίηση του κάμπου

Σε αμυντική θέση οι αγρότες ελλείψει αρδευτικών δικτύων

SOS από το Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας στο Βορίδη για την ερημοποίηση του κάμπου
03.12.2019 | 11:18
Animus Benefits
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΔΠΜΣ - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού [ΣΑΤΠ]
Δαλαβίκας Bikes
Comfort Suites and Rooms
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
ΕΒΟΛ - Το δικό μας γάλα
Μικρές Αγγελίες

Το θέμα της έλλειψης αρδευτικού νερού στο θεσσαλικό κάμπο και ιδιαίτερα στις περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας (πεδιάδες Αλμυρού, άξονας Λάρισας- Φαρσάλων και άξονας παρακάρλειων) επιδιώκει να αναδείξει ως μείζον για την επιβίωση του αγροτικού τομέα, η νέα διοίκηση του Γεωπονικού συλλόγου Λάρισας. Προς το παρόν όμως διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν ευήκοα ώτα από την πλευρα της πολιτείας και των πολιτικών εκπροσώπων του Νομού και ας κινδυνευει με ερημοποίηση και αποεπένδυση ο αγροτικός τομέας στη Θεσσαλία, ενώ  επιστήμονες όπως οι δύο καθηγητές της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νίκος Δαναλάτος και Φάνης Γέμτος, κρούουν των κώδωνα οτι σε 30 χρόνια από τώρα αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, δεν θα καλλιεργούνται στο θεσσαλικο κάμπο ούτε σιτηρά!

Ο λόγος  η ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα από τις αναξέλεγκτες γεωτρήσεις, που έρχονται εδώ και 40 χρόνια να καλύψουν το έλλειμμα επιφανειακών υδάτων, από συυλλογικά δίκτυα άρδευσης σε συνδυασμό με τη διάβρωση των γαιών και την ερημοποίηση.

Σύµφωνα µε µια πρώτη συλλογή στοιχείων που έχει στη διάθεσή του ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας, περισσότερο από το 1/3 των παραγωγικών ζωνών του θεσσαλικού κάµπου επανέρχεται σε αµυντικές καλλιεργητικές λύσεις, όπως τα σιτηρά, τα ψυχανθή και ο ηλίανθος, κατά βάση από ανάγκη και πολύ λιγότερο από επιλογή. Η κύρια αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί στην πτώση της στάθµης των υπόγειων υδάτων και στην εγκατάλειψη των γεωτρήσεων που είχαν ανοίξει σε ευρεία κλίµακα τις δεκαετίες του ’70 και του ’80.

Το ζήτηµα αφορά τη νοτιοδυτική πλευρά του νοµού Λάρισας και κυρίως τον κάµπο των Φαρσάλων, όπου τα τελευταία 50 χρόνια, η πρόσβαση σε αρδευτικά νερά έφερε την επανάσταση των όψιµων καλλιεργειών και ιδιαίτερα του βαµβακιού.

Προς το παρόν οι δυσκολίες άρδευσης δεν αφορούν τις παραγωγικές γαίες που συνδέονται µε ανοιχτά αρδευτικά δίκτυα (κανάλια), αν και κάποιες χρονιές υπήρξε πρόβληµα επάρκειας και σ’ αυτά. Οι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι ο κίνδυνος να µείνει γενικότερα ο κάµπος από νερό παραµένει ορατός και τονίζουν την ανάγκη να γίνουν το ταχύτερο ενέργειες προς τρεις κατευθύνσεις:

-Πρώτον να κατασκευασθούν φράγµατα και ταµιευτήρες, ώστε να διασωθεί το νερό που χύνεται στη θάλασσα, ειδικά το χειµώνα.

-∆εύτερον να επιταχυνθεί η χρήση νέας τεχνολογίας, ώστε να καταστεί δυνατή η εξοικονόµηση νερού σε όλο το φάσµα της παραγωγής.

-Τρίτον να προχωρήσουν κάποια από τα έργα µεταφοράς νερού από την κοίτη του Αχελώου, χωρίς να τίθεται ζήτηµα ως τις εκβολές του ποταµού.

Τα παραπάνω προϋποθέτουν ολοκληρωµένη αντίληψη της κατάστασης, γνήσιο ενδιαφέρον για το αρδευτικό µέλλον της χώρας και αναπτυξιακό σχέδιο αξιοποίησης των δυνατοτήτων που θα προσφέρει η νέα κατάσταση.

Το θέμα έθεσε ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας και στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη σε συνάντηση που έγινε το Σάββατο 30 Νοεμβρίου. Ειδικότερα, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Λάρισας είχε συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τον Υπουργό

κ. Μάκη Βορίδη και τον Αναπληρωτή Γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ. & Βουλευτή Ν. Λάρισας κ. Χρήστο Κέλλα θέτοντας υπόψιν της πολιτικής ηγεσίας κρίσιμα θέματα, που απασχολούν στον γεωπονικό και τον αγροτικό κλάδο, τόσο στον Νομό Λάρισας, όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Γιαννακό, τον Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο Ρωμανόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα κ. Χρήστο Γρουσόπουλο, τον Ταμία κ. Αλέξανδρο Ζαχαρή και τα μέλη κ.κ. Γεώργιο Καρανίκα και Αθανάσιο Γραβάνη, τόνισε στον κ. Βορίδη ότι προσβλέπει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για σταθερούς πόρους από τη νέα Κ.Α.Π. και στη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΛ.Γ.Α., ώστε να διασφαλιστούν ευνοϊκότερες συνθήκες ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας και της στήριξης του κόσμου της υπαίθρου. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον όγκο των γραφειοκρατικών διαδικασιών της συνταγογράφησης και της αδειοδότησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που αποτελεί τροχοπέδη στο έργο των γεωπόνων.

Επιπροσθέτως, τα μέλη της Διοίκησης του Συλλόγου εστίασαν στο μείζον ζήτημα της λειψυδρίας, σημειώνοντας ότι συνιστά απειλή τόσο για τον Νομό Λάρισας, όσο και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ υπογράμμισαν ότι χρειάζεται συλλογική δράση και συνεργασία όλων, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος της ερημοποίησης.

Θετικά αποτιμήθηκαν η διάθεση του Υπουργού να λύσει προβλήματα, καθώς και η πρόθεσή του να βρίσκεται σε μόνιμη βάση στο πλευρό των γεωπόνων και των αγροτών του Νομού. Πέραν των διαπραγματεύσεων, που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει την αγροτική οικονομία μέσω της μείωσης της φορολογίας και του διοικητικού κόστους, καθώς και της τήρησης περιβαλλοντικών όρων, που έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.

Επί τούτοις ενημέρωσε ότι το Υπουργείο προχωρά στην αναδιοργάνωση και την αναδιάρθρωση του ΕΛ.Γ.Α, ενώ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ζήτημα της συνταγογράφησης. Τέλος, όσον αφορά τη λειψυδρία, επεσήμανε ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίζει το θέμα σε διεπίπεδη βάση, αφενός μεν μέσω της εύρεσης και της διασφάλισης υδάτινων πόρων, αφετέρου δε με την ορθολογική χρήση τους.

Ο κ. Χρήστος Κέλλας, αφού υποστήριξε τις θέσεις του Συλλόγου, εξήρε το έργο του, χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν από τους πιο μεγάλους και δραστήριους γεωπονικούς συλλόγους της χώρας», δίδοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και τη δυναμική δικτύωση, που αναπτύσσει η νέα διοίκηση. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό, που ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα συνάντησης των φορέων της Λάρισας, και πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να προάγει «την άμεση επικοινωνία των Λαρισαίων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να δυναμώνει τη φωνή της αγροτιάς στην πρωτεύουσα».Αν το άρθρο μας σας άρεσε, πατήστε

Παρακαλούμε, κάντε
Europa Security
Νέος Αγων
thesnea.gr

Άλλες ειδήσεις για Λάρισα

Δημοφιλή Βίντεο

Γίνε μέλος στη σελίδα μας στο facebook Ακολούθησε μας στο Twitter
alphawood
ΚΤΕΛ Μαγνησίας E-Ticket
Γιαννάκος - Κλιματισμός Αυτοκινήτων
Όλυμπος - τσάι του βουνού
Ευθυμίου Red Inn
Μένουμε Λάρισα - Επιμελητήριο Λάρισας
Agronuts
Φαίδων Αρτοποιήματα
Τσίπουρο Τυρνάβου
ΟΣΔΕ - Δημόκας
ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 96FM
  ^