cosmos
ICBS

Ειδήσεις, νέα για Λάρισα

Νέο πλήγμα για τον Τύρναβο: Μετά τη θεομηνία η βόμβα της Ευρώπης για το φόρο στο τσίπουρο

Άμεσα οι επαφές αμπελουργών και δημοτικής αρχής με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ

Νέο πλήγμα για τον Τύρναβο: Μετά τη θεομηνία η βόμβα της Ευρώπης για το φόρο στο τσίπουρο
11.07.2019 | 18:07
Όλυμπος - Αρωνία
ΚΤΕΛ Μαγνησίας E-Ticket
Electronet Β.Κ. Καζάνα

Ενός κακού μύρια έπονται..

Σα να μην έφτανε η ολοσχερής καταστροφή που υπέστησαν δεκάδες καλλιεργητές του Τυρνάβου από το χθεσινό μπουρίνι και ήρθε κι η απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου για τη φορολογία στο τσίπουρο για να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στους αμπελουργούς. Μιλώντας το μεσημέρι στο «Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας» ο νέος δήμαρχος Τιρνάβου Γιάννης  Κόκουρας και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τύρναβου Στέλιος Τσικριτσής  , τόνισαν ότι η απόφαση αυτή δεν σέβεται ούτε την ιδιαιτερότητα του τσίπουρου που είναι συνυφασμένο με την κουλτούρα του Έλληνα, ούτε το μόχθο ων αμπελοκαλλιεργητών που κινδυνεύουν πλέον μ αφανισμό Και αυτό γιατί , η αποσταγματοποίηση ήταν ένα συμπληρωματικό εισόδημα για τους καλλιεργητές που κράτησε όλα αυτά τα χρόνια το αμπέλι στον Τύρναβο.

 Και οι δύο συμφώνησαν πως θα πρέπει να μελετήσουν την απόφαση και να κάνουν τις απαραίτητες επαφές με τις ηγεσίες των  Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, ώστε να μην εφαρμοστεί αυτή η απόφαση που εκτοξεύει το φόρο από τα 90 λεπτά το λίτρο μέχρι και τα 12 ευρώ!

«Το τσίπουρο δεν είναι σκληρό αλκοολούχο ποτό όπως το ουίσκι ή η βότκα, αλλά παράγεται από σταφύλι, άρα συνοδεύει ως τρόφιμο το μεσημεριανό κυρίως των λαϊκών στρωμάτων της χώρας»  ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσικριτσής, ενώ ο νέος δήμαρχος Τυρνάβου κ. Κόκουρας συμπλήρωσε ότι με το τσίπουρο ασχολούνται εκατοντάδες αμπελουργοί και αμβυκούχοι και το οικονομικό πλήγμα θα είναι μεγάλο για την τοπική οικονομία, αφού «ο παραγωγός μπορούσε να αποστάξει τα σταφύλια του να βγάλει τσίπουρο να το αποθηκεύσει και να το πουλήσει ακόμη και μετά από 6 χρόνια».

 Τέλος ο κ. Τσικριτσής προειδοποίησε πως οι αμβυκούχοι θα εξαντλήσουν πρώτα το διάλογο με την πολιτεία, ώστε να αρθεί αυτή η άδικη απόφαση που ευνοεί μόνο το λόμπι των ισχυρών πολυεθνικών των αλκοολούχων ποτών στην Ευρώπη και αν χρειαστεί τότε θα υπάρξουν και κινητοποιήσεις των παραγωγών με τα τρακτέρ στους δρόμους…

Η απόφαση του Ευρωπαϊκούδικαστηρίου για τη φορολογία στο τσίπουρο

Η ελληνική νομοθεσία που προβλέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγουν οι επιχειρήσεις απόσταξης και σημαντικά μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγουν οι μικροί αποσταγματοποιοί αντιβαίνει προς το δίκαιο της Ένωσης, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από προσφυγή της Κομισιόν κατά της Ελλάδας.
Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίoυ

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο υπενθυμίζει, όσον αφορά την εφαρμογή συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης μειωμένου κατά πενήντα τοις εκατό σε σχέση με τον ισχύοντα κανονικό εθνικό συντελεστή, ότι τα κράτη μέλη οφείλουν καταρχήν να καθορίζουν τον ίδιο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης για την αιθυλική αλκοόλη.

Το ΔΕΕ επισημαίνει ότι μολονότι η οδηγία για την εναρμόνιση περιέχει διάταξη εισάγουσα παρέκκλιση για την Ελλάδα, η διάταξη αυτή αφορά σαφώς μόνο το ΄αλκοολούχο ποτό με άνισο΄ με την ονομασία `ούζο`.

Η εν λόγω σαφής και ακριβής κατά παρέκκλιση διάταξη πρέπει, ως εκ της φύσεώς της, να ερμηνεύεται στενά, ξεκαθαρίζει το ΔΕΕ.

Πράγματι, ο νομοθέτης της Ένωσης δεν είχε την πρόθεση να επιτρέψει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, καθεστώτα παρέκκλισης, διευκρινίζει το ΔΕΕ.

Δεδομένου ότι το τσίπουρο και η τσικουδιά δεν αποτελούν, κατά το παρόν στάδιο της ενωσιακής νομοθεσίας, προϊόντα υπαγόμενα στο καθεστώς παρέκκλισης που προβλέπεται στην ίδια αυτή διάταξη, το Δικαστήριο εκτιμά ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης με όλα τα προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την εναρμόνιση, απεφάνθη το ΔΕΕ.

Διευκρινίζει δε ότι στην περίπτωση του τσίπουρου και της τσικουδιάς που παράγονται από τους μικρούς, διήμερους αποσταγματοποιούς, οι εφαρμοστέες οδηγίες επιτρέπουν επίσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μείωση (κατά 50 %) σε σχέση με τον κανονικό εθνικό συντελεστή.

Όμως ξεκαθαρίζει ότι η φορολόγηση ύψους πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ ανά χιλιόγραμμο που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία είναι σημαντικά χαμηλότερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Το Δικαστήριο κρίνει ότι το ενδεχόμενο εφαρμογής μειωμένων συντελεστών δεν πρέπει να οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι ο νομοθέτης της Ένωσης δεν είχε την πρόθεση να επιτρέψει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, καθεστώτα παρέκκλισης.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, όταν ένα ζήτημα ρυθμίζεται με εναρμονισμένο τρόπο σε επίπεδο Ένωσης, κάθε εθνικό μέτρο σχετικό με το ζήτημα αυτό πρέπει να αξιολογείται υπό το πρίσμα των διατάξεων του εν λόγω μέτρου εναρμόνισης.

Επομένως, μολονότι επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης ή απαλλαγές για ορισμένα προϊόντα περιφερειακού ή παραδοσιακού χαρακτήρα, τούτο δεν σημαίνει εντούτοις ότι μια εθνική παράδοση μπορεί αφεαυτής να απαλλάξει τα εν λόγω κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις που υπέχουν από το δίκαιο της Ένωσης.

Το Δικαστήριο καταλήγει ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 92/83, καθόσον θέσπισε και διατήρησε σε ισχύ νομοθεσία η οποία προβλέπει την εφαρμογή συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης μειωμένου κατά 50 % σε σχέση με τον κανονικό εθνικό συντελεστή στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγονται από τις επιχειρήσεις απόσταξης.

Επιπλέον, η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την ίδια οδηγία, σε συνδυασμό με την οδηγία 92/84, καθόσον θέσπισε και διατήρησε σε ισχύ νομοθεσία η οποία προβλέπει την εφαρμογή σημαντικά μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγονται από τους μικρούς αποσταγματοποιούς.

 Αν το άρθρο μας σας άρεσε, πατήστε

Παρακαλούμε, κάντε
Europa Security

Άλλες ειδήσεις για Λάρισα

Δημοφιλή Βίντεο

Fashion City Outlet
Γίνε μέλος στη σελίδα μας στο facebook Ακολούθησε μας στο Twitter
Thema - Scavolini
Μικρές Αγγελίες
Νέος Αγών
ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 96FM
ΠΟΕΚΑ
Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας
Facebook Twitter Youtube Rss Feed
  ^