Fashion City Outlet

Ειδήσεις, νέα για Λάρισα


Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
ICBS

Ο απολογισμός της ΔΕΥΑΛ για την περίοδο 2015-19

Έργα, αποπληρωμή δανείων και έπεται συνέχεια

Ο απολογισμός της ΔΕΥΑΛ για την περίοδο 2015-19
20.03.2019 | 18:01
Electronet Β.Κ. Καζάνα

Τον απολογισμό της ΔΕΥΑΛ για την περίοδο από το 2015 έως και το τρέχον έτος πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Λαρισαίων και πρόεδρος της επιχείρησης, Απόστολος Καλογιάννης.
Αναφέροντας ότι το συνολικό επενδυτικό έργο φτάνει τα 52,6 εκατομμύρια ευρώ, ο κ. Καλογιάννης στάθηκε στην εξόφληση δανείων ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, στην ενίσχυση του προσωπικού με 50 μόνιμους εργαζόμενους, στην αντικατάσταση του 60% των παλαιών δικτύων ύδρευσης, στη βελτίωση των συστημάτων άρδευσης αλλά και στην ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού πάρκου.

Tα κυριότερα σημεία των όσων επεσήμανε ο Δήμαρχος Λαρισαίων από εκεί και πέρα είναι τα εξής:

-Στα πλαίσια του Κοινωνικού χαρακτήρα της ΔΕΥΑΛ θεσπίστηκε από το 2015 το Κοινωνικό Τιμολόγιο μειώνοντας το κόστος χρήσης νερού για τις ευπαθείς ομάδες (Άπορους, Συνταξιούχους, Α.Μ.Ε.Α, Μακροχρόνια άνεργους, Νέους Επαγγελματίες, Πολύτεκνους, Μονογονεϊκές οικογένειες) ενώ το 2018 με νέα απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ συμπεριλήφθηκαν και οι τρίτεκνες οικογένειες. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο περισσότερες από 3.500 αιτήσεις καταναλωτών. Παράλληλα αποφασίστηκε η διευκόλυνση ένταξης σε ρύθμιση για την εξόφληση παλαιών ανεξόφλητων λογαριασμών.

-Άμεσα δημοπρατούνται οι μελέτες για τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού και το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (MASTERPLAN) του Δήμου Λαρισαίων καθώς και η οριοθέτηση των ζωνών προστασίας των γεωτρήσεων.
Ολοκληρώνεται η μελέτη περιβαλλοντικών όρων και Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το έργο υδροδότησης του δήμου Λαρισαίων από την περιοχή Δαμασίου και ακολουθεί έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του έργου. Οι παραπάνω μελέτες είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.086.052 €

-Αντικαταστάθηκαν παλαιά δίκτυα ύδρευσης συνολικού μήκους 120.000 μ.μ. τα οποία ξεπερνούν το 60% των παλαιών δικτύων που προγραμματίζεται να αντικατασταθούν.

-Από το 2014 έως σήμερα έχουν μελετηθεί, δημοπρατηθεί και ήδη κατασκευάζονται έργα συνολικού προϋπολογισμού 30.478.408,00 €, από αυτά τα 24.000.000 € έχουν ολοκληρωθεί ή θα ολοκληρωθούν εντός του 2019, ενώ τα υπόλοιπα θα δημοπρατηθούν εντός του τρέχοντος έτους.

-Επιπλέον με τα νέα έργα, τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τη ΔΕΥΑΛ είναι ο περιορισμός των απωλειών στα δίκτυα (διαρροών), αλλά και η βελτίωση της ποιότητας νερού όχι μόνο στις περιοχές που γίνανε οι παρεμβάσεις, αλλά και ευρύτερα. Εκτελέστηκαν έργα ύδρευσης με κριτήρια ισοβαρούς καταμερισμού στις συνοικίες και στο κέντρο της πόλης.

-Μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι έχει εγκριθεί για τη ΔΕΥΑΛ η υλοποίηση έργου αντικατάστασης των παλαιών δικτύων ύδρευσης στις συνοικίες Νέας Σμύρνης, Λαχανόκηπων, Ανθούπολης και Φιλιππούπολης, τα οποία θα υλοποιηθούν το 2019. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 5.715.000,00 € και θα υλοποιηθεί μέσω επενδυτικού δανείου (3.000.000 €) από το Τ.Π. και Δανείων, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ. Παράλληλα υποστηρικτικά στον τομέα ορθολογικής διαχείρισης των δικτύων και παρακολούθησης των νέων τεχνολογιών εγκαταστάθηκε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) που αποτελεί υποστηρικτικό σύστημα λήψης αποφάσεων για τη ΔΕΥΑΛ, ενώ πιλοτικά έχουν εγκατασταθεί έξυπνα υδρόμετρα στο Κουλούρι και σε τμήμα τις συνοικίας Ιπποκράτη. Το 2019 θα δημοπρατηθεί επίσης η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ και ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , προϋπολογισμού 1.150.000€. Η προτεινόμενη πράξη έχει ενταχθεί σε χρηματοδότηση από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

-Από το 2014 έως σήμερα έχουν μελετηθεί, δημοπρατηθεί και ήδη κατασκευάζονται έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων προϋπολογισμού 19.093.699,00 €, από αυτά τα 10.640.979 € έχουν ολοκληρωθεί ή θα ολοκληρωθούν εντός του 2019, ενώ τα υπόλοιπα θα δημοπρατηθούν εντός του τρέχοντος έτους. Tον Νοέμβριο του 2018 ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης της Επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Γιάννουλης. Στις αρχές του 2019 ολοκληρώνεται η κατασκευή των έργων της αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στις Τοπικές Κοινότητες Μάνδρας και Κουτσόχερου. Επίσης μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι έχει εγκριθεί για τη ΔΕΥΑΛ η υλοποίηση έργου κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και της ΕΕΛ στην Τοπική κοινότητα Κοιλάδας καθώς και της αναβάθμισης του Η/Μ εξοπλισμού της ΕΕΛ Λάρισας τα οποία θα υλοποιηθούν το 2019. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.994.372,80 € και θα υλοποιηθούν μέσω επενδυτικού δανείου (3.266.949 €) από το Τ.Π. και Δανείων, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ. Θα ακολουθήσει η κατασκευή αντίστοιχων έργων και στις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες του πρώην δήμου Κοιλάδας, με πρώτη την Τ.Κ. Ραχούλας για την οποία έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι.

-Με την ολοκλήρωση του σχεδίου της συνοικίας του Αγίου Θωμά θα κατασκευαστεί χυτός αγωγός ομβρίων υδάτων ώστε να λυθεί το πρόβλημα στη χαμηλή περιοχή , βόρεια της οδού Ιωαννίνων, πλησίον της εξωτερικής κοίτης του Πηνειού ποταμού. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε μετά την κατασκευή της Παράκαμψης Λάρισας από τη γέφυρα Πηνειού στη ΔΕΥΑΛ έως τη Γεωργική Σχολή ( σύνδεση της οδού Λαγού με την οδό Ιωαννίνων) καθώς ο νέος δρόμος καταλαμβάνει σημαντικό τμήμα της έκτασης στην οποία εκτονώνονταν τα όμβρια ύδατα της περιοχής. Ταυτόχρονα θα κατασκευαστεί δίκτυο ομβρίων και στις οδούς Αλωπεκής, Παπαζαχαρία και Ελευθερίας.Στις αρχές 2019 υποβλήθηκε πρόταση στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για ένταξη σε χρηματοδότηση του παραπάνω χυτού αγωγού ομβρίων υδάτων. Στο έτος 2019 θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΛ σε εκπόνηση μελετών για την σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Λαρισαίων.

-Ταυτόχρονα συντηρήθηκαν οι εγκαταστάσεις και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της ΔΕΥΑΛ. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στα αντλιοστάσια ακαθάρτων. Συντηρήθηκαν και ανακατασκευάστηκαν τα αντλιοστάσια ακαθάρτων στην οδό Γιάγκου και στο Αλκαζάρ.

-Η πολιτική της ΔΕΥΑΛ έχει σαν στόχους την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του εγκατεστημένου εξοπλισμού.
Στο στάδιο δημοπράτησης βρίσκεται η διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 500 KWp με Virual Net Metering. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 500.000 € και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ

-Επίσης η ΔΕΥΑΛ θα αναβαθμίσει ενεργειακά το κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης μέσω της συμμετοχής της ως επικεφαλής εταίρος στο πρόγραμμα Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”- “WATEnERgy Cycle” με άλλες χώρες των Βαλκανίων με σκοπό την εξοικονόμηση υδατικών πόρων και ενέργειας.

-Όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ οι άμεσες δυνατότητες είναι :
α) Αξιοποίηση του βιοαερίου για παραγωγή ενέργειας στο ΧΥΤΑ Λάρισας
β) Επέκταση παραγωγής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα.
γ) Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία για τις Α.Π.Ε
Μέριμνα υπάρχει και για εξοικονόμηση ενέργειας, με την αναβάθμιση του Η/Μ εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ με αντικατάσταση εξοπλισμού ενεργοβόρων κινητήρων με νέο εξοπλισμό υψηλότερης ενεργειακής κλάσης.

Τέλος σχετικά με τον τομέα της άρδευσης επισημάνθηκε ότι εντάχθηκε η άρδευση στην λογική της εξοικονόμησης υδρευτικού πόρου, συντηρήθηκαν οι εγκαταστάσεις, τοποθετήθηκαν μετρητές παροχής, αντικαταστάθηκαν οι ηλεκτρικοί πίνακες, τοποθετήθηκαν συστήματα ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης, συστήματα ασφαλείας καθώς και σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης δεξαμενής και μμίθας γεώτρησης. Στόχος για το 2019 είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των αρδευτικών γεωτρήσεων και του συστήματος παρακολούθησης και λειτουργίας τους με τοποθέτηση ρυθμιστών στροφών, μετατροπή της κάρτας Rfid σε ταυτότητα χρήστη , εξέλιξη Scada με εξαγωγή συμπερασμάτων και ανάπτυξη εφαρμογής για απαντήσεις μέσω SMS.Αν το άρθρο μας σας άρεσε, πατήστε

Παρακαλούμε, κάντε

Europa Security

Άλλες ειδήσεις για Λάρισα

Δημοφιλή Βίντεο

Όλυμπος - Τσάι
Γίνε μέλος στη σελίδα μας στο facebook Ακολούθησε μας στο Twitter
Master Block -  Όμιλος Ηρακλής
Fracasso Hellas

ΕΒΟΛ Κατσικίσιο Γιαούρτι
Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας
Facebook Twitter Youtube Rss Feed
  ^