Καζάνας
cosmos

Ειδήσεις, νέα για Αγροτικά

Ο πρότερος έντιμος βίος αφήνει στο απυρόβλητο τον «Όμηρο» της Φέτας

Στα «μαλακά» πέφτει η υπόθεση νοθευμένης φέτας γαλακτοβιομηχανίας, που εντοπίστηκε σε αλυσίδα στην Γερμανίας

Ο πρότερος έντιμος βίος αφήνει στο απυρόβλητο τον «Όμηρο» της Φέτας
10.05.2021 | 19:12
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
Agronuts
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2021
Animus Benefits
apical bridget
Μαουσίδης-Νάνος
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μετά από πολύμηνη διερεύνηση από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα, στα «μαλακά» δείχνει να πέφτει η υπόθεση νοθευμένης φέτας γαλακτοβιομηχανίας, που εντοπίστηκε σε αλυσίδα στην Γερμανία.


Μάλιστα, με δεδομένο ότι η Επιχείρηση προέβη σε όλες τις υποδειχθείσες διορθωτικές ενέργειες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν ήταν υπότροπος, με βάση τα άρθρα 12 & 13 της Κ.Υ.Α. 261611/2007, ο Οργανισμός προχώρησε στην άρση της προσωρινής ανάκλησης της πιστοποίησης, σε ό,τι αφορά στην παραγωγή, συσκευασία και εμπορία του προϊόντος «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π., με την προϋπόθεση της διενέργειας συνεχών αιφνιδιαστικών ελέγχων στην επιχείρηση, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστωθεί η συνέχιση της τήρησης των δεσμεύσεών της.

Όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι έλεγχοι διεξήχθησαν με βάση τις προβλέψεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, καθώς και για τη νόμιμη χρήση των ειδών γάλακτος στα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα (Έλεγχος Ισοζυγίων Γάλακτος). Τα ευρήματα των ελέγχων αφορούν σε προϊόν, που δεν πληρούσε τις προδιαγραφές αναγνώρισής του, λόγω ανίχνευσης καζεϊνών αγελαδινού γάλακτος σε αυτό, και απεστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, με εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων-προστίμων.

Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν αφού αναμένονται οι υπολειπόμενες ανακληθείσες ποσότητες από τη Γερμανία του μη σύννομου προϊόντος ενώ εκκρεμούν αποτελέσματα της διερεύνησης της Οικονομικής Αστυνομίας

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να επιληφθούν του ζητήματος τα αρμόδια όργανα του ΥΠΑΑΤ, τα οποία με βάση το πόρισμα, θα εφαρμόσουν στο ακέραιο την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ολοκλήρωσε τη διερεύνηση των στοιχείων που προέκυψαν από τους ελέγχους που διενήργησαν τα κλιμάκια του Οργανισμού για τη διακίνηση στην αγορά της Γερμανίας με την καταχωρισμένη ένδειξη «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.» από την επιχείρηση «ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ».

Οι έλεγχοι διεξήχθησαν με βάση τις προβλέψεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), καθώς και για τη νόμιμη χρήση των ειδών γάλακτος στα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα (Έλεγχος Ισοζυγίων Γάλακτος). Τα ευρήματα των ελέγχων αφορούν σε προϊόν που δεν πληρούσε τις προδιαγραφές αναγνώρισης του, λόγω ανίχνευσης καζεϊνών αγελαδινού γάλακτος σε αυτό, απεστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ με εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων-προστίμων.

Αναλυτικότερα:

Στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, για μη ακριβή τήρηση των Μηνιαίων Δηλώσεων Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος, επειδή εντοπίστηκαν λάθη στον κατάλογο των πρώτων υλών που διατηρούσε για την παρασκευή του αγελαδινού τυριού (ΚΥΑ 838/51008/2019).
Στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων (ΚΥΑ 261611/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αφού διαπιστώθηκαν:

Α. Παραγωγή και διακίνηση προϊόντος συμβατικής «ΦΕΤΑΣ Π.Ο.Π.» (237.946 κιλά)

και βιολογικής «ΦΕΤΑΣ Π.Ο.Π.» (184.147 κιλά) στα οποία είχε γίνει χρήση

αγελαδινού γάλακτος.

Β. Ενώ η επιχείρηση τελούσε σε καθεστώς προσωρινής ανάκλησης πιστοποίησης

(από 24.03.2021) διακίνησε προϊόν με την ένδειξη «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.» και

ταυτόχρονα συνέχισε να το διαφημίζει στην ιστοσελίδα της.

Με δεδομένο ότι η Επιχείρηση προέβη σε όλες τις υποδειχθείσες διορθωτικές ενέργειες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν ήταν υπότροπος, με βάση τα άρθρα 12 & 13 της Κ.Υ.Α. 261611/2007, ο Οργανισμός προχωρά στην άρση της προσωρινής ανάκλησης της πιστοποίησης, σε ό,τι αφορά στην παραγωγή, συσκευασία και εμπορία του προϊόντος «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π., με την προϋπόθεση της διενέργειας συνεχών αιφνιδιαστικών ελέγχων στην επιχείρηση, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστωθεί η συνέχιση της τήρησης των δεσμεύσεών της.

Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν αφού αναμένονται οι υπολειπόμενες ανακληθείσες ποσότητες από τη Γερμανία του μη σύννομου προϊόντος ενώ εκκρεμούν αποτελέσματα της διερεύνησης της Οικονομικής Αστυνομίας

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να επιληφθούν του ζητήματος τα αρμόδια όργανα του ΥΠΑΑΤ, τα οποία με βάση το πόρισμα, θα εφαρμόσουν στο ακέραιο την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιος Λιβανός με δηλώσεις του έχει δεσμευθεί για την προστασία των προϊόντων ΠΟΠ, όπως η φέτα και γενικότερα των ελληνικών προϊόντων, πρόθεση η οποία κατέστη σαφής και από τους πολλαπλούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά την πασχαλινή περίοδο στην ελληνική αγορά.

Εκπεφρασμένη πρόθεση του κ. Λιβανού είναι επίσης η δημιουργία ενός πλαισίου αποτελεσματικότερου και αρτιότερου, το οποίο θα διασφαλίζει την δημόσια υγεία και θα προστατεύει τα ελληνικά προϊόντα, αλλά και τους καταναλωτές, δρομολογώντας και τις σχετικές αλλαγές στην οικεία νομοθεσία.

Εκπτώσεις στη σοβαρότητα του ζητήματος βλέπει η ΠΟΓΕΔΥ
Από την πλευρά της η ΠΟΓΕΔΥ υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε έκπτωση στη σοβαρότητα της παράβασης, συνιστά σημαντικό πλήγμα στο εξαγωγικό προφίλ της χώρας, ειδικά στον κλάδο των προϊόντων αγροδιατροφής προστιθέμενης αξίας. Η Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων εντοπίζει ότι τα εγχειρήμαμτα νοθείας και παρανομίας ξεκινούν μετά τη λήξη του οκταώρου των αρμόδιων για τον έλεγχο υπηρεσιών και άρα η ατσάλωση του ελεγκτικού μηχανισμού με επαρκές προσωπικό συνιστά μονόδρομο για την αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ αναφέρει:

Έκπληκτη παρακολουθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η κοινή γνώμη τη σεναριολογία για την έκβαση της υπόθεσης της γνωστής Γαλακτοβιομηχανίας που φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρή περίπτωση νοθείας προϊόντος ΠΟΠ φέτας.

Είναι προφανώς αδιανόητο να υπάρχει έστω και η παραμικρή σκέψη «συγκάλυψης» περιπτώσεων παρανομιών σε προϊόντα ΠΟΠ, προϊόντα που αποτελούν αφρόκρεμα των ποιοτικών προϊόντων και λειτουργούν ως η «αιχμή του δόρατος» για την κατάκτηση των ανταγωνιστικών Διεθνών Αγορών.

Οποιαδήποτε έκπτωση στη σοβαρότητα της παράβασης ισοδυναμεί με πολλαπλάσια έκπτωση στην αξιοπιστία και των υπόλοιπων ποιοτικών προϊόντων, γεγονός που θα αποτελέσει ανεπανόρθωτο πλήγμα στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και κατ’ επέκταση στην Ελληνική Πρωτογενή Παραγωγή.

Ωρίμασε πλέον ο χρόνος ώστε όλες οι «κακοδαιμονίες» της Διοίκησης που αναδείχθηκαν από τις περιπτώσεις καθυστέρησης επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες να διορθωθούν. Ήρθε η στιγμή ώστε επιτέλους η πολιτική ηγεσία να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών και να επανασχεδιάσει το δαιδαλώδες και συχνά αναποτελεσματικό Ελεγκτικό Σύστημα τόσο στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ όσο και στα υπόλοιπα, ώστε να ανταποκριθεί επαρκώς στις σύγχρονες προκλήσεις χωρίς να αφήνει ουδένα περιθώριο αμφισβήτησης των Ελληνικών ποιοτικών προϊόντων από τους ξένους ανταγωνιστές μας.

Πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του Ελεγκτικού Μηχανισμού, ο οποίος επιβάλλεται να είναι υπό την σκέπη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι επιτακτικά αναγκαία η αναμόρφωση του υφιστάμενου Νομοθετικού πλαισίου, η ενίσχυση με Προσωπικό και Τεχνικά Μέσα του Ελεγκτικού Μηχανισμού και η κάθετη οργάνωση των Ελέγχων.

Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα όποια φαινόμενα νοθειών και παραβάσεων, ειδικά στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ, θα είχαν περιοριστεί σημαντικά – αν δεν είχαν εξαλειφθεί εντελώς – εάν η πολιτική ηγεσία υιοθετούσε τη θέση της Ομοσπονδίας μας και δεν εμείνει στην γραμμή ότι οι έλεγχοι και η παρατυπία/παρανομία σταματά με το πέρας του ωραρίου των Υπηρεσιών. Απεναντίας, τότε μόλις ξεκινά. Ιδού λοιπόν η Ρόδος….Αν το άρθρο μας σας άρεσε, πατήστε

Παρακαλούμε, κάντε
Europa Security
ΤΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Άλλες ειδήσεις για Αγροτικά

Δημοφιλή Βίντεο

Γίνε μέλος στη σελίδα μας στο facebook Ακολούθησε μας στο Twitter
Επίλεκτος Κλωστουφαντουργία - stiafilco
Εμβόλιάζομαι Νοιάζομαι - Δήμος Λάρισας
LEO - Γνωρισε τη ψωρίαση σου
Φαίδων Αρτοποιήματα
ΟΣΔΕ - Δημόκας
ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 96FM
Νέος Αγών
thesnea.gr
  ^