Θεσσαλία Τηλεόραση - Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα, Τρίκαλα

Ειδήσεις, νέα για Λάρισα

Αναβαθμίζεται ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Κόκκαλης με νέες αρμοδιότητες

Ποιούς τομείς αναλαμβάνει

Αναβαθμίζεται ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Κόκκαλης με νέες αρμοδιότητες
06.12.2017 | 20:49
thesnea.gr

Μια σειρά νέων αρμοδιοτήτητων αναλαμβάνει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειος Κόκκαλης σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες σε ΦΕΚ. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει το σύνολο της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, την Δ/νση Πλαπλασιατικού Υλικού, την Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής καθώς και την συναρμοδιότητα της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας
Αναλυτικά:

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 1 της υπ’αριθ. 11226/133908/30-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

«Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη αναθέτουμε την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν.
2. Από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:

α) της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν,

β) της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με τον Υπουργό,
γ) της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν.
2. Της εποπτείας του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)».
2. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρωθυπουργός ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΑν το άρθρο μας σας άρεσε, πατήστε

Άλλες ειδήσεις για Λάρισα

comments powered by Disqus
Horizon - Ενεργειακή Κατασκευαστική
Γίνε μέλος στη σελίδα μας στο facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
ΕυρωπρόοδοςΤζαβέλλας - Θέρμανση - Φυσικό Αέριο
Κρεοπωλείο Φάρμα Μπαϊράμογλου
Πληροφορίες


Ακολουθήστε μας
  ^